Brochure ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’ geactualiseerd

Werkgeversorganisatie AWVN actualiseerde onlangs de brochure ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’. De brochure is bedoeld voor bedrijven en overheidsorganisaties die aan de slag willen met inclusief werkgeven. Er staat geactualiseerde informatie in  over de doelgroepen, vormen van arbeidsrelaties, te nemen stappen en de beschikbare instrumenten. Focus ligt op het aan werk helpen van mensen met een beperking die vallen onder de banenafspraak en de Quotumwet.

Op welke manier kunnen bedrijven en overheidsorganisaties een bijdrage leveren aan het halen van de doelen van de banenafspraak of het quotum? En van welke instrumenten kunnen zij  gebruikmaken? > Lees de brochure