Albron en Weener XL winnen Locus Partnerschap Prijs

Donderdag 7 juli 2016 namen Albron en Weener XL de eerste Locus Partnerschap Prijs in ontvangst. Die uitreiking vond plaats bij Omron in ‘s-Hertogenbosch, waar de bedrijfscatering in handen is van Albron en waar een medewerker van Weener XL in het bedrijfsrestaurant werkt. De prijs werd in ontvangst genomen door Brigitte van den Oord en Harrie Roelen (Albron) en Annelies Los en Martin Manders (Weener XL).

Waarom Albron en Weener XL?

Hanne Overbeek (Locus): “Als winnaars van de allereerste Locus Partnerschap Prijs heeft Locus voor jullie gekozen. Om te komen tot succesvolle, duurzame plaatsingen hebben jullie samen gewerkt aan een uniforme detacheringsbijeenkomst vanuit Albron. In dat proces kwam heel duidelijk het werken in partnerschap naar voren. Er was volop bereidheid om mee te denken en  beide partijen hadden een gezamenlijk doel voor ogen; het daadwerkelijk werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is tussen Albron en Weener XL geen sprake van een opdrachtgever/opdrachtnemer-verhouding. Jullie werken op basis van gelijkwaardigheid;  transparant, open en met oog voor een duurzame samenwerking. Een prachtig voorbeeld van werken in partnerschap.”

Derde partij

Tijdens de uitreiking kwam ook naar voren dat er bij deze samenwerking nog een andere partij een belangrijke rol speelt: de productielocatie van Omron in ‘s-Hertogenbosch, een internationaal bedrijf in industriële automatisering. Al jaren verzorgt Albron hier de catering, dit naar volle tevredenheid van beide bedrijven. Door een toenemende drukte in het bedrijfsrestaurant, was er behoefte aan een extra medewerker.   Na overleg is besloten dat het toevoegen van een medewerker uit de doelgroep aan het cateringteam daarvoor de oplossing was.

Over de trofee

3D print locus partnerschap prijsBeide winnaars ontvangen een kleine trofee. De trofee is een 3D model van een element uit het Locus-logo, dat staat voor verbinding en samenwerking. Bijzonder aan de trofee is dat deze is geprint met een 3D-printer, door ProtoSpace FabLab in Utrecht. De 3D printer waarmee de trofee is geprint komt van Ultimaker, een onderneming waar maarliefst twaalf mensen uit de doelgroep werkzaam zijn.

Werken in partnerschap

Onder een partnerschap verstaat Locus een bijzondere vorm van samenwerking tussen private en publieke partijen (gemeenten, sw-bedrijven, werkgeversservicepunten), waarbij zij samen de doelstelling nastreven medewerkers behorende tot de Participatiewet doelgroep in het bedrijfsleven op te nemen. Zij doen dit op basis van gelijkwaardigheid, erkennen de toegevoegde waarde die zij voor elkaar hebben en streven naar een duurzame samenwerking.

Werken in partnerschap is cruciaal om inclusief ondernemen tot een succes te maken. Locus ondersteunt en stimuleert waar mogelijk, maar de inzet van de betrokken partijen maakt het daadwerkelijke verschil. Samen in gesprek zijn en blijven. Samen denken in kansen, mogelijkheden en oplossingen. Samen dingen uitproberen, aanpassen en nogmaals uit proberen. Dat zijn de werkelijke succesfactoren. Locus vindt deze manier van samenwerking een beloning waard en introduceert daarom de Locus Partnerschap Prijs. Een prijs die beide partijen ontvangen, omdat een dergelijk partnerschap tot stand komt dankzij de inspanningen van alle betrokkenen.

Op de groepsfoto: Harrie Roelen (Albron), Brigitte van den Oord (Albron), Annelies Los (Weener XL), Martin Manders (Weener XL), Ron Vogelzang (Omron), Bram Kale (Omron), Harriet Douze (Albron), Anja van Willegen (Albron) en Hanne Overbeek (Locus)