Midden

SCP: ‘Vooral grotere organisaties bieden werk aan mensen met een beperking’

70% van werkgevers voelt zich verantwoordelijk voor mensen met een beperking. Toch nam maar 11% van de werkgevers namen afgelopen twee jaar iemand uit deze doelgroep aan. Dit blijkt uit onderzoek ‘Arbeidsmarkt in kaart’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Veel werkgevers nemen geen mensen met een beperking aan omdat er geen geschikte functies beschikbaar zijn, zo concludeert het SCP. Daarnaast blijkt dat nog veel werkgevers niet precies weten wat voor mogelijkheden er zijn qua regelingen, zoals de no-risk regeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Afspraak om mensen met een beperking werk te bieden

Sociale partners maakten afspraken om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen, zo schrijft het SCP. ‘De prioriteit die werkgevers geven aan het aannemen van mensen met een beperking is relatief laag.’

‘In 2015/’16 en 2017/’18 lag het aandeel werkgevers dat dit een (tamelijk) hoge prioriteit gaf rond de 14%. In de periode daarvoor was dit iets lager, ruim 9%. De aandacht die werkgevers hiervoor hebben, hangt sterk samen met de omvang van de organisatie. Grote organisaties (meer dan 100 werknemers) besteden hier vaker aandacht aan dan middelgrote en kleine organisaties (38% tegenover 22% en 11%)’, aldus het SCP.

Locus helpt bedrijven op weg bij het creëren van duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunt daarbij is dat mensen werk doen met (economisch) toegevoegde waarde. > Lees meer over de aanpak van Locus

> Lees hier meer over regelingen voor werkgevers om mensen met een beperking werk te bieden. Lees hier meer over recente veranderingen in wet- en regelgeving.

Vragen? Neem contact met ons op via vragen@locusnetwerk.nl

Lees het onderzoek van het SCP