Boven

Human Capital Actieplan Leidse regio, Locus ondersteunt

Economie071 gaat in samenwerking met Locus starten met gesprekken met ondernemers en organisaties om het concept House of Skills te onderzoeken voor regio Leiden. Hier kunnen werkenden en werkzoekenden terecht voor een gratis loopbaanadvies. Doel is om mensen via vaardigheden en certificaten op te leiden voor de ‘tekortsectoren’ techniek, zorg en hospitality. 

Het is regelmatig in het nieuws: de toenemende tekorten aan personeel voor bedrijven en instellingen. Dit geldt ook voor de Leidse regio. Er is hier vooral  een tekort aan technisch personeel. Ook zijn er handen tekort in de zorg.

De toeristische sector, de zogenaamde hospitality branche, gaat daarnaast de komende jaren enorm groeien. In die sector zijn veel banen te verwachten. Denk aan personeel in de horeca, hotels en congressen. Reden voor het economische samenwerkingsverband Economie071 om hier werk van te maken.

Locus voert verkenning uit

Daarbij gaat Economie 071 samenwerken met Locus. ‘We gaan gesprekken voeren in de ‘tekortsectoren’ in de Leidse regio met bedrijven, koepelorganisaties van de branches en onderwijsinstelling. Samen onderzoeken we wat er speelt en of er draagvlak is om met een House of Skills aan de slag te gaan’, vertelt Locus-directeur Hanne Overbeek.

‘Na de gesprekken organiseren we dialoogtafels om tot een concrete pilot te komen. Kortom: aanjagen, enthousiasmeren, draagvlak creëren en samen met de partijen tot een voorstel voor de regio komen. Dat is ook precies waar Locus veel ervaring mee heeft.’

Wat doet House of Skills?

  • > Assessment: werk naar werk makkelijker te begeleiden op basis van skill
  • > Scholing & training: beroepsbevolking kan op- en omscholing krijgen
  • > Matching: taken en vaardigheden bij elkaar brengen in plaats van functies en diploma’s
  • > Monitoring: intersectorale mobiliteit faciliteren.

Met het House of Skills wil Economie071 de samenwerking en actie stimuleren tussen werkgevers, brancheorganisaties, regionale netwerken, onderwijsinstellingen en overheden.

Meld je aan voor een gesprek

Ben je een werkgever in de regio Leiden en heb je een tekort aan mensen in de automatisering, in de techniek of de zorg? En voorzie je problemen bij het invullen van banen in de horeca, bij hotels of congressen? Dan is het nu de moment om mee te denken. Neem contact op via dit formulier.

Lees ook het persbericht.

Bron: www.economie071.nl

Hanne Overbeek

Directeur