Project vluchtelingen Leiden

Samen met de gemeente Leiden werkt Locus aan een project om statushouders in die regio aan werk te helpen. Locus zocht daarvoor de verbinding met enkele werkgevers uit het Locus Netwerk, die deze uitdaging graag met ons aangingen. Zo zijn inmiddels drie mensen gestart op werkervaringsplaatsen bij NH Hotels, bij de technische dienst en in de keuken Ook bij de CGI vestiging in Rotterdam is een werkervaringsplaats gerealiseerd, waar één statushouders als trainee software ontwikkelaar is gestart. Zo biedt het Locus Netwerk ook mooie kansen voor vluchtelingen met een status, die door te werken steeds beter kunnen integreren in de Nederlandse samenleving.